Nabízené služby autorizovanou osobou ČKAIT

- Rodinné domy a stavby pro rekreaci - novostavby a rekonstrukce

- Nízkoenergetické domy a domy s nízkou spotřebou

- Bytové domy a administrativní budovy

- Zjednodušená dokumentace současné stavby - pasport stavby

- Umístění typizovaného domu na pozemek (situace stavby)

- Průkaz energetické náročnosti – ENB

- Studie stavby, architektonický návrh, vizualizace exteriéru a interiéru

- Zpracování rozpočtu stavby

- Měření radonu - na pozemku měří osoba s povolením SÚJB

- Projektování elektrických zařízení autorizace 

- Technický dozor investora

- Stavební dozor

 

Zprostředkování ostatních specializovaných projektových činností

- Zpracování požárně bezpečnostního řešení

- Statika a dynamika staveb

 

Můj přístup k zakázce a zákazníkovi:

- Dodržuji  etický řád ČKAIT

- Nabízím profesionální služby

- Hledám ekonomické řešení stavby – vždy má konečné slovo zákazník

- Poskytuji záruku na projekt

- Vážím si spokojeného zákazníka

- Cena je smluvní, vždy je nižší než je dle ceníku ČKAIT,

  konečná cena je výsledkem  vzájemné dohody mezi projektantem

  a zákazníkem