Spolupracující projektanti

- ing.Miroslava Mlčáková, Měření radonu , autorizace SÚJB

 

- Ing.Jan Mlčák, rozpočty staveb, člen asociace rozpočtářů

 

- ing.Jan Kuncl, aut. ing. statika a dynamika staveb ČKAIT

 

- ing.Iva Krumbholcová,aut.tech.pro požární bezpečnost staveb ČKAIT

 

- ing.Zdenek Brzek,aut.ing pro pozemní stavby ČKAIT